Aktualności

Uważaj, co nabywasz do siewu!

Jak co roku, w okresie zwiększonego popytu na materiał siewny odmian ozimych, przypominamy o zachowaniu ostrożności podczas zakupu nasion na cele siewne.
Zgodnie z aktualnymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi, do siewu odmian chronionych wyłącznym prawem rolnik może wykorzystać tylko:

  • kwalifikowany materiał siewny, oznakowany urzędową etykietą, lub
  • materiał z własnego zbioru, pamiętając o uiszczeniu opłaty dla hodowcy za tzw. odstępstwo rolne.

Siew nabytych niekwalifikowanych nasion odmiany chronionej (czyli np. paszowych, konsumpcyjnych lub innych niesiewnych) stanowi naruszenie wyłącznego prawa, co skutkuje sankcjami i roszczeniem odszkodowawczym.

***

Wyłączne prawo narusza również oferowanie lub sprzedaż materiału niekwalifikowanego do siewu. Wprowadzanie do obrotu materiału niekwalifikowanego na cele siewne narusza ponadto przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. Każdy, kto chce dokonywać obrotu materiałem siewnym, powinien więc zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz uzyskać licencję od hodowcy, którego odmianę będzie sprzedawał. Co ważne, regulacje te dotyczą zarówno produkcji rolniczej prowadzonej metodą konwencjonalną, jak i ekologiczną!

***

Przypominamy i podkreślamy, że przypadkowi sprzedawcy na targowisku lub w Internecie zwykle nie posiadają uprawnień, aby móc legalnie sprzedawać materiał do siewu. Nasiona lub sadzeniaki, które oferują, nie zostały urzędowo przebadane i zakwalifikowane do obrotu jako materiał siewny, a więc rolnik nie może być pewien ani ich jakości, ani też, czy informacje w ofercie są zgodne z prawdą. Kupując taki materiał do siewu, rolnik nie otrzyma faktury, co oznacza, że nie będzie mógł złożyć reklamacji w razie problemów z uprawą, ani też wnioskować o dopłaty de minimis.

_______________________

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu – służymy poradą pod nr tel. 65 529 31 61, 697 01 09 68 lub mailowo.