OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - informacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że Agencja Nasienna Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe posiadaczy gruntów rolnych w celu realizacji ustawowych uprawnień hodowców i organizacji hodowców wynikających z przepisów art. 23 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 432) oraz przepisów Rozdziału IV Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze z zakresu odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin.

Odbiorcami danych są hodowcy i organizacje hodowców - członkowie organizacji Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie. Dane są udostępniane konkretnemu hodowcy tylko w zakresie odmian roślin, do których przysługuje mu wyłączne prawo.

Ponadto informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. wchodzą w życie przepisy RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, do przestrzegania których Agencja Nasienna Sp. z o.o. jest przygotowana.