LICENCJE

Kwalifikowany materiał siewny odmian chronionych produkowany jest przez firmy nasienne (licencjobiorców) wyłącznie na podstawie pisemnej umowy licencyjnej zawartej między firmą nasienną, a hodowcą będącym właścicielem konkretnej odmiany.

Rolnik może użyć do siewu w posiadanym gospodarstwie nabyty kwalifikowany materiał siewny (słowniczek), bez obowiązku uiszczania na rzecz hodowcy dodatkowych opłat licencyjnych za siew, które z kolei wymagane są w przypadku odstępstwa rolnego. 

Po zakończeniu sezonu siewu licencjobiorca rozlicza się z hodowcą zgodnie z zawartą umową, wpłacając na jego rzecz opłatę licencyjną. Uprawnieni licencjobiorcy zobowiązani są do umieszczania na workach etykiet informujących, czy dana odmiana jest objęta ochroną wyłącznego prawa oraz, czy dopuszczalne jest odstępstwo rolne dla tej odmiany. Brak etykiety nie zwalnia rolnika z respektowania ochrony wyłącznego prawa hodowcy do odmiany i uiszczania opłaty za odstępstwo rolne!

Zależności między hodowcą, licencjobiorcą, a rolnikiem.
Agencja Nasienna - etykieta zielona.
Agencja Nasienna - etykieta pomarańczowa.
Agencja Nasienna - etykieta czerwona.