NARUSZENIA WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIAN ROŚLIN

Naruszeniem wyłącznego prawa jest:

  • oferowanie lub sprzedaż do siewu materiału odmiany chronionej wyłącznym prawem bez licencji od hodowcy ;
  • siew nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej (np. z targowiska lub z „wymiany sąsiedzkiej”);
  • siew nabytego materiału paszowego, konsumpcyjnego lub innego niesiewnego;
  • siew ze zbioru odmian mieszańcowych (hybrydy) lub syntetycznych;
  • siew ze zbioru odmian gatunków niedozwolonych do odstępstwa rolnego (sprawdź listę dozwolonych gatunków)
  • siew ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem bez uiszczenia opłaty dla hodowcy.

Za naruszenie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany ustawa krajowa oraz rozporządzenia unijne przewidują sankcje cywilnoprawne.

 

 

Naruszanie wyłącznego prawa szkodzi!