Naruszenie wyłącznego prawa

Poniższe działania naruszają wyłączne prawo hodowcy do odmiany
i grożą sankcjami cywilnoprawnymi oraz karnymi:

  • oferowanie lub sprzedaż do siewu materiału odmiany chronionej wyłącznym prawem bez pisemnej licencji od hodowcy;
  • siew nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej, pochodzącego np. z targowiska, giełdy internetowej lub z „wymiany sąsiedzkiej”;
  • siew nabytego materiału paszowego, konsumpcyjnego lub innego niesiewnego;
  • siew materiału ze zbioru odmian mieszańcowych (F1) lub syntetycznych;
  • siew materiału ze zbioru odmian gatunków niedozwolonych do odstępstwa rolnego (gatunki dozwolone – sprawdź listę);
  • siew materiału ze zbioru odmiany chronionej bez uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne.

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.