PROJEKT EDUKACYJNY AGENCJI NASIENNEJ

Wiedza plonuje - logotyp

Jednym z działań prowadzonych przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. jest szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony prawnej odmian roślin, regulacji krajowych i wspólnotowych obowiązujących w tym zakresie oraz zgodnego z prawem korzystania z własności intelektualnej hodowców roślin rolniczych.

Aby dotrzeć z tą wiedzą do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych oraz studentów uczelni rolniczych, którzy w niedalekiej przyszłości będą mieli realny wpływ na kształt polskiego rolnictwa i jego konkurencyjność w Unii Europejskiej, stworzyliśmy projekt edukacyjny pod hasłem „Młodzi – nowocześni – świadomi. Wiedza plonuje!”.

W roku szkolnym 2022/23 zrealizowaliśmy pilotażowy etapu tego projektu w wybranych placówkach; obecnie staramy się rozszerzać go o kolejne szkoły i uczelnie.

Students

Placówki oświatowe zainteresowane udziałem w projekcie edukacyjnym „Wiedza plonuje!” zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu, panią Moniką Kawczyńską (tel. 691 644 304).

PODZIĘKOWANIA OD PARTNERÓW PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Podziekowania UP Poznan
Podziekowania PSOR

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.