WYŁĄCZNE PRAWO

Zastrzega ono wyłącznie dla hodowcy:
  • wytwarzanie lub rozmnażanie,
  • przygotowanie do rozmnażania,
  • oferowanie do sprzedaży,
  • sprzedaż lub inne formy zbywania,
  • eksport,
  • import,
  • przechowywanie materiału siewnego odmiany chronionej.
Podmioty inne niż hodowca mogą wykonywać ww. czynności wyłącznie za zgodą uprawnionego hodowcy, na warunkach określonych w formie pisemnej umowy licencyjnej.