Aktualności

Agencja Nasienna

O nas

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie została założona we wrześniu 2003 roku przez 7 polskich spółek hodowli roślin rolniczych. Trzy lata później do grona wspólników Agencji Nasiennej przystąpiło 6 spółek związanych z hodowlą zagraniczną, a w następnych latach kolejne 2 spółki. W listopadzie 2010 roku dołączyło 6 spółek hodowli ziemniaka. Obecnie udziały w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. bezpośrednio i pośrednio posiadają 33 firmy hodowlane lub będące własnością hodowców.

Agencja Nasienna jako organizacja hodowców nieustannie rozwija się, przyjmując w swoje struktury kolejnych hodowców roślin rolniczych. Odmiany roślin, do których wyłączne prawo posiadają owi hodowcy, wysiewane są przez polskich rolników.

zobacz więcej

HODOWLE ROŚLIN

Zrzeszamy hodowców roślin rolniczych, posiadających wyłączne prawo do odmian roślin i reprezentujemy ich interesy w tym zakresie.

ODSTĘPSTWO ROLNE

Pośredniczymy w rozliczeniach z hodowcami za siew ze zbioru.
Zbieramy i weryfikujemy informacje od rolników o skorzystaniu z odstępstwa rolnego.

LICENCJE

Kontrolujemy licencjobiorców produkujących kwalifikowany materiał siewny oraz przetwórców, usługowo przygotowujących do siewu materiał ze zbioru.

NARUSZENIA WYŁĄCZNEGO PRAWA

Monitorujemy rynek nasienny, zwalczając przejawy naruszeń wyłącznego prawa do odmian roślin, szczególnie nielegalny obrót materiałem do siewu

EDUKACJA

Popularyzujemy wiedzę na temat ochrony wyłącznego prawa do odmian roślin oraz zasad korzystania z odstępstwa rolnego.