Aktualności

Soja i łubin wąskolistny - jaki siew narusza wyłączne prawo?

Jak wiadomo, do siewu odmian objętych ochroną wyłącznego prawa rolnik może wykorzystać kwalifikowany materiał siewny z urzędową etykietą lub materiał z własnego zbioru, w ramach przywileju odstępstwa rolnego. Nie wszystkie odmiany i gatunki są jednak dozwolone prawem do odstępstwa rolnego.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić, planując siew z własnego zbioru odmian soi i łubinu wąskolistnego. Przypominamy, że odmiany soi i łubinu wąskolistnego, chronione na poziomie wspólnotowym (UE), nie są dozwolone do odstępstwa rolnego! Oznacza to, że do siewu tych odmian rolnik może wykorzystać wyłącznie nasiona kwalifikowane, inaczej naruszy wyłączne prawo. Jeśli odmiana soi lub łubinu jest objęta ochroną na poziomie krajowym (PL), takie ograniczenie nie obowiązuje i rolnik ma prawo użyć do siewu materiału z własnego zbioru, zgodnie z zasadami przywileju odstępstwa rolnego.

 

Rolnik, który chciałby wysiać ze zbioru soję lub łubin wąskolistny chronione na poziomie wspólnotowym, powinien zwrócić się do odpowiedniego hodowcy o pisemną zgodę na taki siew, najlepiej w formie umowy licencyjnej. Powinien to jednak zrobić przed siewem, a nie po fakcie, aby nie naruszyć wyłącznego prawa.

 

***
Przypominamy! Jeśli zamierzają Państwo wykorzystać do siewu materiał z własnego zbioru, należy najpierw upewnić się:
  • czy wybrana odmiana jest chroniona wyłącznym prawem
  • jeśli tak, to czy jest chroniona na poziomie krajowym czy wspólnotowym
  • czy prawo zezwala na siew tej odmiany w ramach odstępstwa rolnego

Listy gatunków dozwolonych do odstępstwa rolnego oraz linki do wyszukiwarek odmian zamieściliśmy tutaj.
Służymy też pomocą i wyjaśnieniami telefonicznie lub mailowo.