Linki

Ochrona prawna odmian roślin – regulacje prawne:

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 213)

Prawo wspólnotowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

Prawo wspólnotowe

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

Prawo wspólnotowe

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2605/98 z dnia 3 grudnia 1998 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1768/95, ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin

Instytucje i organizacje:

PIORiN
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIN
Polska Izba Nasienna

Euroseeds

Wyszukiwarki odmian:

Ochrona krajowa:

COBORU
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Ochrona wspólnotowa:

CPVO
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin

Giełdy rolne:

Agro-Market 24

IGRiT.PL
Internetowa Giełda Rolna i Towarowa

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.