Przetwórcy

Ochrona wyłącznego prawa dotyczy też zarobkowego przygotowania materiału odmiany chronionej do siewu lub sadzenia.
Takie działania również wymagają uzyskania pisemnej licencji od hodowcy posiadającego wyłączne prawo do danej odmiany.

Przetworzenie materiału ze zbioru odmiany chronionej powinno odbyć się na miejscu u zleceniodawcy-rolnika, korzystającego z odstępstwa rolnego. Przeniesienie materiału ze zbioru w celu przetworzenia go (np. zaprawienia) poza gospodarstwem tego rolnika jest niedozwolone bez zgody właściwego hodowcy, chyba, że przetwórca jest oficjalnie zarejestrowany w nasiennej działalności przetwórczej i zarówno rolnik, jak i przetwórca, zastosowali wszelkie środki umożliwiające identyfikację materiału poddanego przetworzeniu z materiałem otrzymanym po przetworzeniu.

Na wniosek hodowcy lub organizacji hodowców przetwórca zobowiązany jest do składania pisemnej informacji o wykonanych dla rolników usługach przygotowania powierzonego materiału ze zbioru do ponownego siewu lub sadzenia (art. 23b Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin).
W tym celu może on wykorzystać formularz AGNAS-3, przeznaczony dla przetwórców.

Zapraszamy do kontaktu

Służymy telefonicznym i mailowym wsparciem,
jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godz. 8:30-15:00.