Aktualności

Uważaj na nasiona niekwalifikowane!

Tradycyjnie, w sezonie zwiększonego popytu na materiał siewny, przypominamy, jak uniknąć naruszenia wyłącznego prawa, zaopatrując się w nasiona do siewu:

  • Nie nabywaj do siewu nasion niekwalifikowanych
    W tym przypadku prawo naruszają obie strony transakcji – zarówno oferent, jak i rolnik, który takie nasiona wysieje. Jeśli zakupiony materiał nie posiada urzędowej etykiety, wykorzystanie go na cele siewne naruszy prawo, pomimo iż sprzedawca oferował go jako nadający się do siewu. Aby legalnie wprowadzać do obrotu nasiona lub sadzeniaki, sprzedawca musi być zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) jako podmiot prowadzący obrót materiałem siewnym oraz posiadać pisemną licencję od hodowcy, do którego należy wyłączne prawo do sprzedawanej odmiany.
    Uwaga! Już samo oferowanie materiału niekwalifikowanego na cele siewne narusza wyłączne prawo.
  • Nie nabywaj do siewu nasion paszowych lub konsumpcyjnych
    Popularne jest nabywanie na cele siewne tańszego materiału paszowego od przypadkowego sprzedawcy w Internecie lub na targowisku, a także tzw. „wymiana sąsiedzka”. Ryzyko naruszenia wyłącznego prawa jest wtedy niemal stuprocentowe. Nieznajomość nazwy odmiany lub przeznaczenie tak nabytego materiału tylko na poplony, zazielenienia lub do produkcji ekologicznej nie usprawiedliwia naruszenia wyłącznego prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do siewu należy wykorzystywać wyłącznie kwalifikowany materiał siewny lub też materiał z własnego zbioru, pamiętając o terminowym uiszczeniu opłaty dla hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego.

Nasiona niekwalifikowane