Aktualności

Nielegalny obrót materiałem do siewu

Wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego przez polskich rolników jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, co przekłada się na zmniejszenie konkurencyjności krajowego rolnictwa na rynku europejskim. Niemały wpływ na taki stan rzeczy ma nielegalny obrót materiałem do siewu. Jak co roku o tej porze, przypominamy więc Państwu o zachowaniu ostrożności podczas nabywania nasion lub sadzeniaków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do siewu należy wykorzystywać wyłącznie kwalifikowany materiał siewny, oznakowany urzędową etykietą, lub też materiał z własnego zbioru, pamiętając o opłacie dla hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego.

 

Przypadkowi sprzedawcy na targowisku lub na giełdach internetowych zwykle nie posiadają uprawnień, aby sprzedawać nasiona lub sadzeniaki do siewu (nie figurują w ewidencji podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym, którą prowadzi Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), ani też nie posiadają licencji od hodowcy). Materiał, który oferują, nie został urzędowo przebadany i zakwalifikowany do obrotu jako siewny – rolnik nie może być więc pewien ani jego jakości, ani też, czy wszystkie dane w ofercie są zgodne z prawdą.

 

Przypominamy, że zarówno oferowanie i sprzedaż do siewu niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej wyłacznym prawem, jak i siew tak nabytego materiału stanowią naruszenie wyłącznego prawa i podlegają sankcjom cywilnoprawnym. Wprowadzanie do obrotu materiału niekwalifikowanego na cele siewne narusza ponadto przepisy Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie.