ZASADY KORZYSTANIA Z ODSTĘPSTWA ROLNEGO

Kiedy odstępstwo rolne ma zastosowanie? Gdy rolnik decyduje się na siew zebranych przez siebie nasion lub sadzeniaków odmian chronionych wyłącznym prawem. Takie wykorzystanie odmiany chronionej nie wymaga upoważnienia hodowcy, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odstępstwa rolnego?
1. Gatunek musi być dozwolony prawem do korzystania z odstępstwa rolnego (lista gatunków – sprawdź tutaj: gatunki dozwolone do OR)
2. Materiał do siewu odmiany chronionej pochodzi z własnego zbioru.
3. Gatunek, który chcemy wysiać, jest odmianą populacyjną.

Odstępstwo rolne nie obejmuje:
1. Gatunków spoza listy dozwolonych gatunków roślin uprawnych.
2. Odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1).
3. Nabytych jako niekwalifikowany materiał siewny.

Ile kosztuje odstępstwo rolne? W ciągu 30 dni od siewu materiału z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić na rzecz hodowcy opłatę za każdy kilogram materiału wykorzystanego do siewu. Wysokość tej opłaty wynosi 50% opłaty licencyjnej dla danej odmiany w danym roku.

Kto i za co uiszcza opłatę za odstępstwo rolne? Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne uiszczają:

  • w przypadku odmian ziemniaków: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie krajowym (PL) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie wspólnotowym (UE) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej.

Posiadacze gruntów rolnych do 10 ha, jako tzw. drobni rolnicy są zwolnieni z obowiązku opłaty. Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni stosować się do przepisów chroniących wyłączne prawo do odmian roślin!

 


PO NOWELIZACJI USTAWY KRAJOWEJ

Znowelizowana Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, która weszła w życie z dniem 11.07.2017 r. nie zmieniła ogólnych zasad korzystania z odstępstwa rolnego.

Hodowca może zrezygnować z pobierania opłat za OR w przypadku wybranych odmian, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej lub na stronie Agencji Nasiennej.

Poniżej zamieszczamy schemat, który pomoże Państwu ustalić, czy i w jakim zakresie obejmuje Państwa obowiązek uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne.
Więcej szczegółów odnośnie aktualnego stanu prawnego znajdą Państwo tutaj.


 

diagram_OR