Zapraszamy do udziału w Forum Rolniczym "Gazety Pomorskiej", które odbędzie się 25.10.2014 r. w Toruniu.Jednym z punktów tego forum będzie nasz panel dyskusyjny, zatytułowany "Postęp odmianowy – wyzwanie dla hodowli, przyszłość dla rolnictwa",
podczas którego prelekcje wygłoszą: - mgr inż. Józef Zych, kierownik Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej - dr Dariusz Majchrzycki, członek zarządu Polskiej Izby Nasiennej, przewodniczący Sekcji Zbóż i Roślin Strączkowych - Paweł Kochański, prezes Agencji Nasiennej sp. z o.o.