Aktualności

Zajęcia w Technikum Rolniczym we Wrześni

Kontynuujemy projekt edukacyny „Młodzi – nowocześni – świadomi. Wiedza plonuje!”. Tym razem, w dniu 18.11.2022 r., koordynatorka projektu Monika Kawczyńska przeprowadziła zajęcia na temat zalet siewu materiału kwalifikowanego oraz roli wyłącznego prawa hodowcy do odmiany w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dzięki uprzejmości Pani Lidii Szulc-Mikołajczak, organizatorki szkolenia, do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy uczniów Technikum Rolniczego z klasy trzeciej i klas czwartych.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych rolniczych, jako ich uzupełnienie i poszerzenie wiedzy zawodowej uczniów. Poza przedstawicielką Agencji Nasiennej, wykłady dla młodzieży przygotowali również dwaj pozostali Goście: dr hab.Tomasz Piechota, doktor habilitowany nauk rolniczych w dziedzinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz adiunkt w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a także Michał Piśny, redaktor magazynu o tematyce rolniczej „Agro Profil” .

Więcej informacji o projekcie edukacyjnym Agencji Nasiennej Sp. z o.o. dostępnych jest tutaj.

Zajęcia w Technikum Rolniczym we Wrześni

fotografie: Michał Piśny

Agencja Nasienna -wykład we Wrześni.
Agencja Nasienna -wykład we Wrześni.
Agencja Nasienna -wykład we Wrześni.
Agencja Nasienna -wykład we Wrześni.