Aktualności

Udział w posiedzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

„Znaczenie kwalifikowanego materiału siewnego w integrowanej ochronie roślin oraz regulacje prawne dotyczące ochrony prawnej odmian roślin rolniczych” – to temat wykładu, jaki 2.12.2022 r. przeprowadziła koordynatorka projektu edukacyjnego „Młodzi – nowocześni – świadomi. Wiedza plonuje!” podczas posiedzenia Stałej Komisji Problemowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego ds. Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Po wykładzie odbyła się niezwykle interesująca dyskusja na temat zalet funkcjonowania systemu ochrony prawnej odmian roślin oraz działań Agencji Nasiennej Sp. z o.o. na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce. Liczymy na to, że to spotkanie zapoczątkuje długoletnią współpracę i wymianę myśli, w celu uproszczenia systemu zbierania opłat hodowlanych.

Zapraszamy do lektury relacji z tego posiedzenia, zamieszczonej na stronie Gospodarza spotkania.

Więcej informacji o projekcie edukacyjnym Agencji Nasiennej Sp. z o.o. dostępnych jest tutaj.