Aktualności

Wnioski o udzielenie informacji

Rozpoczęliśmy wysyłkę wniosków o udzielenie informacji odnośnie skorzystania z odstępstwa rolnego w sezonie wiosennym 2020 lub w trakcie roku gospodarczego 2019-2020.

Wysyłka odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca  1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego (…), a nasze wnioski dotyczą tylko odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym. W udzielanej odpowiedzi mogą jednak Państwo uwzględnić również odmiany objęte ochroną na poziomie krajowym, jeśli wysiali je Państwo ze zbioru we wskazanym okresie, ale jeszcze nie rozliczyli się za odstępstwo rolne.

Rolnicy, którzy otrzymali wniosek, są zobowiązani do udzielenia informacji, nawet jeśli w sezonie, o który pytamy, wykorzystali tylko kwalifikowany materiał siewny lub nie prowadzili zasiewów w ogóle. Odpowiedzi można udzielić na załączonym, pomocniczym formularzu AGNAS, ale także listownie, mailowo lub za pomocą naszej internetowej platformy Agn@s. Odpowiedź musi mieć formę pisemną; informacja telefoniczna jest niewystarczająca.

Rolnicy, którzy nie otrzymali wniosku, nie mają obowiązku udzielania informacji, chyba, że wysiali materiał z własnego zbioru odmiany chronionej i chcieliby rozliczyć się z hodowcą za odstępstwo rolne za pośrednictwem Agencji Nasiennej Sp. z o.o. – prosimy wówczas o przesłanie stosownej informacji na nasz adres. Jak to zrobić, wyjaśniamy tutaj.

Z obowiązku udzielenia informacji zwolnieni są również posiadacze gruntów rolnych o powierzchni <30 ha (dla gatunków innych niż ziemniaki) i <10 ha (dla ziemniaków). Prosimy nas tylko powiadomić o tym fakcie na piśmie.

O wszelkich istotnych zmianach dotyczących posiadanych gruntów rolnych lub prowadzonej działalności rolniczej (np. zbycie lub oddanie w dzierżawę gruntów rolnych, zmiana danych posiadacza gruntów rolnych, likwidacja gospodarstwa rolnego) również prosimy informować nas pisemnie, najlepiej mailem na adres zarzad@agnas.pl

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji pod numerami telefonów, wskazanymi w nagłówku i stopce strony lub w zakładce Kontakt.

rolnik wypelnia formularz