Aktualności

Materiał do siewu - jakich transakcji unikać?

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami do siewu należy wykorzystywać wyłącznie kwalifikowany materiał siewny, oznaczony etykietą i zakupiony u licencjonowanego sprzedawcy lub też materiał z własnego zbioru, pamiętając o terminowym uiszczeniu opłaty dla hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego.

Nabywanie do siewu niekwalifikowanych nasion lub sadzeniaków narusza wyłączne prawo i skutkuje roszczeniami odszkodowawczymi. Zaopatrując się w materiał do siewu, lepiej więc unikać następujących transakcji w szarej strefie:

1) Przygodni sprzedawcy z targowiska, ogłoszenia w Internecie lub w prasie

 • zwykle nie mają uprawnień, aby sprzedawać materiał do siewu
 • oferują i sprzedają do siewu niekwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, co jest nielegalne
 • rolnik nie ma pewności, czy dane w ofercie są zgodne z prawdą
 • rolnik nie otrzyma faktury – nie może złożyć reklamacji, ani też ubiegać się o dopłaty de minimis
 • siew nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej narusza wyłączne prawo, co skutkuje sankcjami i roszczeniem odszkodowawczym

2) Tzw. wymiana sąsiedzka

 • narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany
 • prawo łamią obaj rolnicy, którzy wymieniają się zebranym materiałem do siewu
 • takie działanie może być legalne jedynie wtedy, gdy obaj rolnicy przed transakcją uzyskają pisemną zgodę hodowcy

3) „Okazje”

 • sprzedawca oferuje materiał kwalifikowany w podejrzanie niskiej cenie
 • worki nie są oryginalnie zamknięte, brak etykiety lub wygląda na podrobioną
 • brak faktury lub zawiera ona dane niepełne albo niezgodne z danymi na etykiecie

Tak samo jak siew nabytego materiału niekwalifikowanego, wyłączne prawo narusza również oferowanie lub sprzedaż materiału niekwalifikowanego na cele siewne. Każdy, kto chce wprowadzać materiał siewny do obrotu, powinien zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz uzyskać pisemną licencję od hodowcy, którego odmiana będzie przedmiotem sprzedaży.

Nielegalny obrót nasionami i sadzeniakami szkodzi hodowlom roślin rolniczych, pozbawiając je wynagrodzenia za żmudną i kosztowną pracę. Jest też nieuczciwą konkurencją dla licencjonowanych producentów materiału siewnego, profesjonalnie wytwarzających nasiona o wysokich parametrach. Ale szkodzi też samym rolnikom, którzy kupują materiał niewiadomego pochodzenia, ryzykując, że będzie zanieczyszczony lub zarażony chorobami, a w razie problemów z uprawą nie mają do kogo zwrócić się z reklamacją.