Aktualności

Nie naruszaj wyłącznego prawa!

Zbliża się sezon siewów wiosennych i rośnie popyt na materiał odmian jarych do siewu. Przypominamy, że siew nabytych niekwalifikowanych nasion lub sadzeniaków odmiany chronionej (np. z ogłoszenia w Internecie, z targowiska lub popularnej „wymiany sąsiedzkiej”) narusza wyłączne prawo hodowcy. Do siewu należy nabywać wyłącznie kwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, oznakowane urzędową etykietą i zakupione u licencjonowanego sprzedawcy. Można również wykorzystać materiał z własnego zbioru, pamiętając o uiszczeniu opłaty za odstępstwo rolne.

Wyłączne prawo narusza również oferowanie lub sprzedaż materiału niekwalifikowanego na cele siewne. Każdy, kto chce wprowadzać materiał siewny do obrotu, powinien zarejestrować się w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz uzyskać pisemną licencję od hodowcy, którego odmiana będzie przedmiotem sprzedaży.

O naruszeniach wyłącznego prawa piszemy również tutaj.

Nie naruszaj wyłącznego prawa!