Aktualności

Nabywasz materiał do siewu?

Przypominamy, że do siewu należy używać tylko nabytych kwalifikowanych nasion lub sadzeniaków, albo materiału z własnego zbioru, pamiętając o uiszczeniu opłaty za odstępstwo rolne.

Siew materiału niekwalifikowanego, nabytego np. z ogłoszenia w Internecie, na targowisku lub z wymiany sąsiedzkiej narusza wyłączne prawo i podlega sankcjom.

Naruszeniem wyłącznego prawa jest również wykorzystanie do siewu nasion paszowych, konsumpcyjnych lub innych niesiewnych.

materiał kwalifikowany do siewu