Aktualności

Konferencja Ochrony Roślin i Forum Nasienne 2022

W dniach 16-18 lutego 2022 r. odbędzie się Konferencja Ochrony Roślin – 62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB w otwartej formule online. Temat przewodni konferencji to „Europejski Zielony Ład a przyszłość ochrony roślin”.

W ramach tego wydarzenia przewidziane jest również Forum Nasienne 2022, którego organizatorem jest Polska Izba Nasienna wraz z Gospodarzami konferencji, Instytutem Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej konferencji.