Aktualności

Konferencja IHAR - „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”

W dniach 11-12 maja 2023 r. koordynatorka projektu edukacyjnego „Młodzi – nowocześni – świadomi. Wiedza plonuje!”, Monika Kawczyńska, wygłosiła wykład na pierwszej po pandemii 53. konferencji naukowo-szkoleniowej „Nasiennictwo i ochrona ziemniaka”. Organizatorami byli: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Boninie, Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności.

Wykład Agencji Nasiennej Sp. z o.o., pt. „Zagrożenia wynikające z nielegalnego obrotu materiałem siewnym sadzeniaków”, oraz sesja posterowa dotyczyły zagrożeń związanych z szarą strefą obrotu niekwalifikowanymi sadzeniakami ziemniaka.

Więcej informacji o projekcie edukacyjnym Agencji Nasiennej Sp. z o.o. dostępnych jest tutaj.

Postery Agencji Nasiennej