Aktualności

Jak nie nabywać materiału do siewu?

Nielegalny obrót materiałem do siewu szkodzi nie tylko hodowcom roślin rolniczych i licencjonowanym producentom nasion, ale też samym rolnikom. Jakich transakcji lepiej unikać?

1) Przygodni sprzedawcy z targowiska, ogłoszenia w Internecie lub w prasie

 • zwykle nie mają uprawnień, aby sprzedawać materiał do siewu (nie sa zarejestrowani w PIORiN-ie jako prowadzący obrót materiałem siewnym, nie posiadają licencji od hodowcy)
 • oferują i sprzedają do siewu niekwalifikowane nasiona lub sadzeniaki, co jest nielegalne
 • rolnik nie ma pewności, czy dane w ofercie są zgodne z prawdą
 • rolnik nie otrzyma faktury – nie może złożyć reklamacji, ani też ubiegać się o dopłaty de minimis
 • siew nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej narusza wyłączne prawo, co skutkuje sankcjami i roszczeniem odszkodowawczym

2) Tzw. wymiana sąsiedzka

 • narusza wyłączne prawo hodowcy do odmiany
 • prawo łamią obaj rolnicy, którzy wymieniają się zebranym materiałem do siewu
 • takie działanie może być legalne jedynie wtedy, gdy obaj rolnicy przed transakcją uzyskają pisemną zgodę hodowcy

3) „Okazje”

 • sprzedawca oferuje materiał kwalifikowany w podejrzanie niskiej cenie
 • worki nie są oryginalnie zamknięte, brak etykiety lub wygląda na podrobioną
 • brak faktury lub zawiera ona dane niepełne albo niezgodne z danymi na etykiecie

Do siewu należy wykorzystywać tylko zakupione nasiona kwalifikowane lub materiał z własnego zbioru, pamiętając o opłacie za odstępstwo rolne.

nielegalny obrot materialem do siewu