Aktualności

Agencja Nasienna kończy 18 lat!

Dokładnie 18 lat temu, 16 września 2003 roku, prezesi siedmiu polskich spółek hodowli zbóż podpisali w Lesznie akt notarialny, zawiązujący pierwszą w kraju organizację hodowców roślin rolniczych – Agencję Nasienną Sp. z o.o. Wkrótce do grona wspólników Agencji Nasiennej przystąpili kolejni hodowcy: w listopadzie 2006 r. – sześć spółek powiązanych z hodowlami zagranicznymi, a cztery lata później – sześć spółek hodowli ziemniaka. Obecnie reprezentujemy ponad 30 hodowców roślin rolniczych.

Jedną z przyczyn powołania Agencji Nasiennej Sp. z o.o. był niski udział kwalifikowanego materiału siewnego w zasiewach, wpływający negatywnie na konkurencyjność polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zajęliśmy się również innymi działaniami, związanymi z ochroną wyłącznego prawa do odmian roślin, m.in. edukacją i popularyzowaniem wiedzy na temat własności intelektualnej hodowców, kontrolą umów licencyjnych i zgodnego z prawem korzystania z odstępstwa rolnego oraz monitorowaniem szarej strefy obrotu materiałem do siewu.