Aktualności

Wnioski o udzielenie informacji

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się wysyłka wniosków do posiadaczy gruntów rolnych o udzielenie informacji, czy w sezonie wiosennym 2021 lub w trakcie roku gospodarczego 2020-2021 korzystali oni z odstępstwa rolnego. Mówiąc prościej, pytamy adresatów wniosków, czy we wskazanym okresie wysiali oni lub zasadzili materiał z własnego zbioru odmian chronionych, czy też nie.

O czym warto wiedzieć w kontekście wniosków o udzielenie informacji?

  • Z prośbą o udzielenie informacji zwracamy się do rolników na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego (…).
  • Nasze wnioski dotyczą tylko odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym; jeśli jednak siali Państwo także materiał ze zbioru odmian chronionych na poziomie krajowym i chcieliby Państwo rozliczyć się za odstępstwo rolne, można te odmiany również wpisać do otrzymanego formularza AGNAS.
  • Odpowiedź musi mieć formę pisemną – można w tym celu wykorzystać formularz AGNAS dołączony do wniosku, lub też przesłać informację listownie, mailowo (zarzad@agnas.pl) albo przez internetową platformę Agn@s.
  • Odpowiedź na wniosek jest obowiązkowa, nawet jeśli adresat korzystał tylko z kwalifikowanego materiału siewnego lub nie prowadził żadnych upraw.
  • Z obowiązku odpowiedzi zwolnieni są posiadacze gruntów rolnych o powierzchni <30 ha (dla gatunków innych niż ziemniaki) i <10 ha (dla ziemniaków). Prosimy nas tylko powiadomić o tym fakcie na piśmie.
  • Jeśli w Państwa przypadku zaszły jakieś istotne zmiany, np. zbycie lub oddanie w dzierżawę gruntów rolnych, zmiana danych posiadacza gruntów rolnych, likwidacja gospodarstwa rolnego, również prosimy powiadomić nas o tym fakcie na piśmie (listownie lub mailowo).

W razie pytań lub wątpliwości służymy wyjaśnieniami pod numerami telefonów, wskazanymi w nagłówku i stopce strony lub w zakładce Kontakt, w godz. 8:30-15:00.