Rolnikom, którzy wykorzystali do siewu nasiona z własnego zbioru odmiany objętej ochroną wyłącznego prawa przypominamy,że zgodnie z obowiązującymi przepisami opłatę dla hodowcy z tytułu tzw. odstępstwa rolnego należy uiścić w terminie 30 dni od daty siewu (art. 23 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin).

Rolnik może uregulować opłatę bezpośrednio do hodowcy lub za pośrednictwem naszej Agencji. W tym celu prosimy przesłać do nas następujące informacje:
1) imię i nazwisko oraz adres rolnika;
2) gatunek, nazwę odmiany i ilość kg nasion wysianych ze zbioru;
3) miesiąc i rok wykonania siewu (np. październik 2017);
4) powierzchnię posiadanych gruntów rolnych.
Na podstawie tych informacji Agencja Nasienna wystawi dla rolnika fakturę na łączną kwotę opłat za odstępstwo rolne, a otrzymaną od niego wpłatę przekaże odpowiednim hodowcom.