W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez rolników, informujemy, że krajowa Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin obecnie funkcjonuje w dotychczasowym kształcie.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, złożonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są nadal w toku. Jeżeli zapadną jakiekolwiek kluczowe decyzje w tym zakresie, natychmiast poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej.

Tymczasem w mocy pozostają dotychczasowe przepisy ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, a tym samym wynikające z nich prawa i obowiązki posiadaczy gruntów rolnych.

 

(opublikowano: 10.02.2017)