Aby ułatwić pracownikom naszej Agencji kontakt zwrotny z Państwem, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
  • w przypadku kontaktu mailowego prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu lub numeru KNT (indywidualny nr posiadacza gruntów rolnych, zamieszczony na wnioskach o udzielenie informacji), abyśmy mogli bez wątpliwości zidentyfikować nadawcę maila oraz sprawę, w jakiej się kontaktuje;
  • jeśli zostawiają Państwo wiadomość na automatycznej sekretarce, prosimy o podanie nr telefonu do kontaktu; w przeciwnym razie nie będziemy mogli do Państwa oddzwonić.
Zastosowanie się do powyższych próśb pomoże nam szybciej i sprawniej skontaktować się z Państwem oraz znacznie skróci czas załatwiania Państwa sprawy. Dziękujemy!