Bezpośrednio po wysyłce wniosków za sezon jesienny 2015 kontakt telefoniczny z Agencją Nasienną może być utrudniony ze względu na duże obciążenie naszych linii telefonicznych. W razie problemów zapraszamy więc do kontaktu listownego lub mailowego; przypominamy też kilka zasad, które ułatwią pracownikom naszej Agencji kontakt zwrotny z Państwem:
  • w przypadku kontaktu mailowego prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu lub numeru KNT (indywidualny nr posiadacza gruntów rolnych, zamieszczony na wnioskach o udzielenie informacji), abyśmy mogli bez wątpliwości zidentyfikować nadawcę maila oraz sprawę, w jakiej się kontaktuje;
  • jeśli zostawiają Państwo wiadomość na automatycznej sekretarce, prosimy o podanie nr telefonu do kontaktu; w przeciwnym razie nie będziemy mogli do Państwa oddzwonić.
Zastosowanie się do powyższych próśb pomoże nam szybciej i sprawniej skontaktować się z Państwem oraz znacznie skróci czas załatwiania Państwa sprawy.

Dziękujemy!