Informujemy, że do grona udziałowców Agencji Nasiennej dołączyła nowa firma hodowlana: Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co.OHG.