Jeśli w sezonie wiosennym 2017 wysiali Państwo materiał ze zbioru w ramach tzw. odstępstwa rolnego, przypominamy o obowiązku rozliczenia się z hodowcą.

Opłaty dla hodowców zrzeszonych w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. można dokonać za naszym pośrednictwem. Najwygodniej wykorzystać w tym celu formularz AGNAS, który wraz z aktualnymi wykazami odmian (Załącznikami nr 1-4) zamieściliśmy w zakładce "Dokumenty do pobrania". W oparciu o otrzymane od Państwa informacje Agencja Nasienna Sp. z o.o. wystawi fakturę, na podstawie której jednym przelewem uregulują Państwo opłatę nawet dla kilku hodowców.

Aby jeszcze bardziej ułatwić procedurę rozliczenia, opracowaliśmy nową, uproszczoną wersję formularza AGNAS. Nowa wersja formularza zawiera tylko rubryki niezbędne do dokonania rozliczenia. W zakładce "Pomoce" znajdą Państwo instrukcję wypełniania tego formularza.

 

Przypominamy, że według obowiązującego stanu prawnego opłatę za skorzystanie z przywileju tzw. odstępstwa rolnego należy uiścić w następującym terminie:
- dla odmian chronionych na poziomie krajowym (Załączniki nr 1 i 2): 30 dni od daty siewu
- dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym (Załączniki nr 3 i 4): w terminie upływającym na koniec roku gospodarczego, w którym siew ze zbioru miał miejsce

 

(opublikowano: 19.05.2017)