Jeśli chcą Państwo rozliczyć się z hodowcą za skorzystanie z odstępstwa rolnego w sezonie jesiennym 2017 za pośrednictwem Agencji Nasiennej Sp. z o.o., zapraszamy na podstronę "Dokumenty do pobrania" - znajdą tam Państwo zaktualizowane wykazy odmian roślin (Załączniki nr 1-4) oraz uproszczony formularz AGNAS.

Formularz zawiera opcję wyboru sezonu, można więc użyć go nie tylko do udzielenia informacji o zasiewach ozimych 2017 ze zbioru, ale również rozliczyć się za wiosnę 2017 lub za cały rok (siew jary i ozimy 2017).

Przypominamy, że według obowiązującego stanu prawnego opłatę za skorzystanie z przywileju tzw. odstępstwa rolnego należy uiścić w następującym terminie:
- dla odmian chronionych na poziomie krajowym (Załączniki nr 1 i 2): 30 dni od daty siewu
- dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym (Załączniki nr 3 i 4): w terminie upływającym na koniec roku gospodarczego, w którym siew ze zbioru miał miejsce

 

(opublikowano: 2.11.2017)