O nas

Agencja Nasienna Sp. z o. o. w Lesznie jest organizacją hodowców roślin rolniczych, która została założona w 2003 roku przez 7 polskich spółek hodowlanych. Obecnie udziały w Agencji Nasiennej Sp. z o.o. bezpośrednio i pośrednio posiadają 33 firmy hodowlane lub będące własnością hodowców roślin rolniczych.

Nasza organizacja reprezentuje posiadaczy wyłącznego prawa do odmian roślin, które uprawiają polscy rolnicy. Wspieramy zgodne z prawem użytkowanie odmian roślin objętych ochroną prawną i zwalczamy przejawy naruszeń wyłącznego prawa do odmian roślin, w szczególności nielegalny obrót materiałem siewnym. Pośredniczymy w rozliczeniach pomiędzy rolnikami a hodowcami za siew ze zbioru w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego.  Prowadzimy też kontrole licencjobiorców, przetwórców materiału ze zbioru i posiadaczy gruntów rolnych, aby zweryfikować legalność korzystania przez nich z odmian chronionych.

Zadania podejmowane przez Agencję Nasienną służą uporządkowaniu rynku nasiennego w Polsce, z korzyścią dla rolników, firm nasiennych i hodowców.

32 zrzeszone firmy hodowlane
250 odmian roślin chronionych w PL
877 odmian roślin chronionych w UE

Agencja nasienna - o nas

Edukacja

licencja nasiona agencja nasienna

Aby spopularyzować wśród rolników wiedzę w zakresie ochrony prawnej odmian roślin oraz zasad korzystania z przywileju odstępstwa rolnego, Agencja Nasienna Sp. z o.o. prowadzi szereg akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie całego kraju. Zamieszczamy publikacje tematyczne w prasie rolniczej oraz na portalach internetowych, opracowujemy i dystrybuujemy materiały edukacyjne. Uczestniczymy też w konferencjach oraz prowadzimy szkolenia lub wykłady na temat ochrony wyłącznego prawa.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej albo naszym uczestnictwem w organizowanym przez Państwa szkoleniu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W miarę możliwości bardzo chętnie weźmiemy udział.

Służymy również telefonicznym wsparciem w wyjaśnianiu bieżących wątpliwości od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-15:00.

Hodowcy reprezentowani przez Agencję Nasienną